F.O.L. - CULTURAL SOCIETY LONGOS "LORD BYRON"


ACTIVITIES OF THE CULTURAL SOCIETY LONGOS

 

Sunday, April 8, 2012 - ELECTIONS

 

On Sunday, April 8, 2012 the elections to the board of Longos Cultural Society took place at the cultural centre.

The results:
    Kapetzoni Olga : 35 votes (vice-president)
    Maragkou-Mitropoulou Aikaterini : 31 votes (president)
    Sollbach Werner Charilaos : 31 votes
    Rodopoulou-Viktoratou Anna-Miranta : 30 votes
    Ntourou Eleni : 28 votes (recording secretary)
    Rodopoulou Anastasia : 27 votes
    Mantas Georgios : 18 votes (treasurer)
substitutes :
    Gerasidis Nikolaos : 14 votes
    Mitropoulos Konstantinos : 7 votes

Cash auditors:
    Oikonomopoulos Ioannis : 46 votes
    Koukopoulos Nikolaos : 23 votes

  The new committee of the

  Longos Cultural Society

  "Lord Byron"

 


<- back