F.O.L. - CULTURAL SOCIETY LONGOS "LORD BYRON"


ACTIVITIES OF THE CULTURAL SOCIETY LONGOS

 

From Monday, Oktober 5, 2015
every Monday and Wednesday

YOGA

Monday 5.00 - 6.00 p.m. and von 6.00 - 7.00 p.m.
Wednesday 5.00 - 6.00 p.m. and von 6.00 - 7.00 p.m.

at the Cultural Centre of Longos.

 

From Tuesday, Oktober 6, 2015
every Tuesday, Thursday and Saturday

GYM

Tuesday 10.30 - 11.30 a.m.
Thursday 6.00 - 7.00 p.m. and 7.00 - 8.00 p.m.
Saturday 6.00 - 7.00 p.m. and 7.00 - 8.00 p.m.

at the Cultural Centre of Longos too.

 

Registration: Mrs Eleni Ntourou-Rodopoulou (Tel. 6974 668 577)
or Mrs Alexia Rakou-Ntourou (bakery of Longos).

 


<- back